• موسسه انصار الحسین علیه السلام
  • میکسر مایداس ، باند دایناکورد و ...
  • تهران 1395
  • حسینیه بیت العباس علیه السلام
  • میکسر دایناکورد / یاماها ، باند اف بی تی / الکتروویس و ...
  • قم 1395
  • شرکت خدماتی صنعت گران شکوهیه
  • سیستم میکروفون کنفرانس هوراند
  • قم 1397