دسته: پارسیان مگ

دانشنامه دیستورشن در سیستم های آنالوگ

دیستورشن در سیستم های آنالوگ

دانشنامه عمق بیت و دیتر در صدای دیجیتال

عمق بیت و دیتر در صدای دیجیتال

آموزش ۲۰ نکته مهم در میکس موسیقی

۲۰ نکته مهم در میکس موسیقی

آموزش ۲۰ نکته مهم در هنگام استفاده از افکت ها

۲۰ نکته مهم در هنگام استفاده از افکت ها

دانشنامه تغذیه فانتوم  Phantom Power

تغذیه فانتوم Phantom Power

دانشنامه نمونه برداری دیجیتال Sampling

نمونه برداری دیجیتال Sampling

دانشنامه Aliasing چیست؟

Aliasing چیست؟

آموزش ۲۰ نکته مهم برای ضبط بهتر صدای خواننده

۲۰ نکته مهم برای ضبط بهتر صدای خواننده

دانشنامه ژیتر Jitter

ژیتر Jitter